Infrastruktura IT

Nowoczesne przedsiębiorstwa borykają się z zupełnie innymi problemami, niż kilka lat temu. Infrastruktura IT ma tendencje do rozrastania się w niekontrolowany sposób, pociągając za sobą nie zawsze uzasadnione zwiększenia personelu. Remedium na te problemy jest większa automatyzacja i kontrola nad kluczowymi obszarami IT.

Pomagamy klientom w tych kluczowych obszarach, a administratorom dajemy narzędzia, które niwelują powtarzalne czynności tak, aby mogli się skupić nad projektami i rozwiązywaniem problemów. W myśl zasady DRY (“don’t repeat yourself“) automatyzujemy procesy oraz oferujemy nowoczesne narzędzia do zarządzania współczesną, wymagającą infrastrukturą IT.

Automatyzacja ma szczególne znaczenie w obszarach, które wymagają zgodności ze standardami branży. Przykładami są PCI DSS, COBIT, Six Sigma, ITIL – bardzo wymagające standardy, których spełnienie bez automatyzacji jest praktycznie niemożliwe. Dysponując unikalnym doświadczeniem na rynku polskim, oferujemy klientom gotowe, przetestowane w praktyce rozwiązania najczęstszych problemów pojawiających się podczas wdrażania norm branżowych.

  • Facebook
  • Google+